nhangiai

Đội tuyển Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tham gia kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 24 và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Châu Á 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt

Tagged under: