Thời gian diễn ra: 8h00 – 11h30 Địa điểm tổ chức: Hội trường F Trường Đại học Bách khoa Hội thảo phát triển kỹ năng cho sinh viên chuyên đề “Định hướng cuộc đời: Dễ hay khó”được trình bày bởi TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Trưởng Viện Quản Trị Tri Thức KMi Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trường