Hiến máu nhân đạo đợt 3

Thursday, 06 September 2018 by
Tagged under:
Tagged under:

Thực hiện kế hoạch Hiến máu nhân đạo và chỉ tiêu vận động của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo thành phố năm 2017 , Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Đoàn trường ĐHBK tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 3 năm 2017: Thời gian: 7h00 ngày 16/9/2017 (thứ bảy). Địa điểm:

Tagged under:

Thời gian: 7h00 ngày 13/5/2017 Địa điểm: Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

Tagged under:
Tagged under:

Thực hiện Kế hoạch hiến máu nhân đạo và chỉ tiêu vận động của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo thành phố năm 2017, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Đoàn trường Đại học Bách Khoa tổ chức hiến máu nhân đạo đợt I năm 2017. Thời gian: 7h00 ngày 08 tháng 01

Tagged under: