HackFair Challenges

Friday, 06 November 2015 by
Hackfair

[Sự kiện] – Thân gửi các thành viên CLB Khởi nghiệp Bách Khoa GDG Việt Nam hiện nay đang nhận hồ sơ dự án tham gia triển lãm tại sự kiện HackFair Challenges tại Thành Phố HCM vào ngày 22/11/2015. Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại http://hackfair.vn/hackfair-challenges Đà Nẵng sẽ

Tagged under: