rung_chuong_vang_dom_english_club

Sắp tới vào ngày 24/04 CLB Tiếng Anh KTX trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình “Rung chuông vàng” cho tất cả các bạn sinh viên Bách Khoa, Sư phạm và Brunei giao lưu với nhau. 1/ Mục đích chương trình: Nhằm tạo ra sân chơi, giao lưu học hỏi về

Tagged under: