Với mong muốn phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”,  chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam sau cơn bão Damrey vừa qua. Nhằm góp phần tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có cơ hội được