Ban tin Dai hoi Dang DHDN

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức trọng thể tại Hội trường F trường Đại học Bách khoa. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đã