Tri an cuu can bo Doan

Tuổi trẻ trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thiết thực lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa… * Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sáng ngày 25/03/2015 tại

Tagged under: