Nhằm chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017, BCH Đoàn trường ĐHBK tổ chức Cuộc thi ảnh: “Nét bút tri ân” với kế hoạch như sau: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mục đích: – Cuộc thi ảnh “Nét bút tri ân” là một hoạt động văn

Tagged under: ,