Danh sách đề tài tham gia chung kết  NCKH 2018  xem : Tại đây  

  Nhằm thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2017-2019 của Đoàn thanh niên trường Đại học Bách khoa là đẩy mạnh phong trào Nghiên cứu khoa học, tạo nét riêng trong hoạt động đoàn của một trường kỹ thuật hàng đầu khu vực, đồng thời hòa chung với xu hướng khởi

Hiến máu nhân đạo đợt 3

Thursday, 06 September 2018 by
Tagged under:
Tagged under: