Radio Mùa hè xanh 2015 – Kỳ 4

Thursday, 16 July 2015 by

  Ban Thông tin – Truyền thông   

Tagged under:

Radio Mùa hè xanh 2015 – Kỳ 3

Thursday, 16 July 2015 by

  Ban Thông tin – Truyền thông   

Tagged under:

Sau gần một tuần nỗ lực làm việc, chúng ta đã hoàn thành xong một nửa chặng đường trước tiến độ với chất lượng công việc được đánh giá rất cao… Chính vì thành tích xuất sắc đó, các tình nguyện viên MHX Bách khoa 2015 đã được thưởng một ngày nghỉ ngơi, vui chơi

Tagged under:

Song song với chương trình truyền hình Bản tin Xanh, Ban Thông tin – Truyền thông vẫn cố gắng sản xuất chương trình Radio Mùa hè xanh 2015. Đây là nơi để các tình nguyện viên có thể chia sẻ những cảm xúc trong những ngày làm việc cũng như những tình cảm khó nói, nảy