Hạn cuối nộp các văn bản về Văn phòng Đoàn trường ĐHBK (A140) là 11h00 ngày 01/12. Mỗi LCĐ gửi ít nhất 4 hồ sơ

Với mong muốn phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”,  chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam sau cơn bão Damrey vừa qua. Nhằm góp phần tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có cơ hội được

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 06 ứng viên phù hợp (là cán bộ trẻ, sinh viên năm 3 của Đại học Đà Nẵng) để cấp học bổng tham dự khóa học thực tế tìm hiểu văn hóa và kinh tế phát triển vào tháng 01 năm 2018 tại thành

Tagged under:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA – Giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa, xã hội cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn đơn vị; – Tạo phong trào sôi nổi trong sinh viên, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ý thức trách nhiệm về quê hương, đất nước, tăng cường

Nhằm chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017, BCH Đoàn trường ĐHBK tổ chức Cuộc thi ảnh: “Nét bút tri ân” với kế hoạch như sau: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mục đích: – Cuộc thi ảnh “Nét bút tri ân” là một hoạt động văn

Tagged under: ,

Thể lệ: Link Bản đăng ký đề tài: Link

“BeU with Honda 2017 đã trở lại Là hoạt động thường niên cho giới trẻ với mục đích tạo sân chơi bổ ích và tìm kiếm, phát hiện và ươm mầm tài năng BeU with Honda đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ được thể hiện bản thân mình qua hai

1. Chủ đề Nhằm thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2017-2019 của Đoàn thanh niên trường Đại học Bách khoa là đẩy mạnh phong trào Nghiên cứu khoa học, tạo nét riêng trong hoạt động đoàn của một trường kỹ thuật hàng đầu khu vực, đồng thời hòa chung với xu

Tagged under:

Nội dung triển khai học bổng Đồng hành của kỳ 33 (kỳ 1 năm học 2017 – 2018) trong file tải xuống.   * Về giá trị và số lượng học bổng: – Giá trị học bổng: từ 3 triệu đến 4 triệu đồng (theo đánh giá của Hội đồng xét hồ sơ tại Pháp)