Số lượng học bổng: 09 suất, trong đó 05 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và 04 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập từ khá trở lên. Giá trị: 10.000.000 đồng /suất. Học bổng được chia làm 2 học kỳ mỗi

Căn cứ Thông báo số 37-TB/HTSVVN của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam về việc trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 – 2017, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh

Untitled-1

Ban Thông tin – Truyền thông  

CDMHX6

Ban Thông tin – Truyền thông  

CDMHX5

  Ban Thông tin – Truyền thông  

CDMHX4

  Ban Thông tin – Truyền thông  

CDMHX 3

Ban Thông tin – Truyền thông  

CDMHX 2

Ngày đầu tiên ra quân làm đường của đội Lao động. Bằng cả tấm lòng và nhiệt huyết, 50m đường là thành quả của đội Lao động trong ngày 7/7/2016. Hãy cùng Chuyển động Mùa hè xanh xem lại những hình ảnh ấn tượng của các bạn tình nguyện viên đội Lao động. Một trong

jen_NIPQ

Nhận lời mời của chính phủ Nhật Bản, Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn sẽ cử đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam tham gia Chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản – Đông Á (JENESYS) năm 2016 tại Nhật Bản từ

Tagged under: