Danh sách nhóm máu trường ĐH Bách Khoa hiến ngày 07 /01 /2018

by / Thursday, 05 April 2018 / Published in Hiến máu nhân đạo, Phong trào Đoàn, Thông báo

Danh sách nhóm máu trường ĐH Bách Khoa hiến ngày 07 /01 /2018

 

Tagged under:

Leave a Reply