Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng (BĐBP)chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 -03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019)

by / Monday, 12 March 2018 / Published in Thông báo

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989- 03/3/2019), Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch  tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Leave a Reply