Danh sách sinh viên 5 tốt và thông tri triệu tập

by / Friday, 05 January 2018 / Published in Thông báo

Danh sách sinh viên được công nhận sinh viên 5 tốt: Tại đây

Danh sách sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp TP năm học 2016-2017: Tại đây

Thông tri triệu tập: Tại đây

Tagged under:

Leave a Reply