Tuyển CTV Đoàn trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

by / Monday, 18 December 2017 / Published in Thông báo

1. Mục đích:

  • Nhằm tìm kiếm đội ngũ cộng tác viên, xây dựng và phát triển Đoàn Thanh niên Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN trở thành tổ chức vững mạnh; kiện toàn lực lượng hỗ trợ công việc cho 4 Ban chức năng của Đoàn Trường: Ban tổ chức kiểm tra, Ban học tập & nghiên cứu khoa học, Ban thông tin truyền thông, Ban văn nghệ & phong trào.
  • Đào tạo lực lượng cán bộ có khả năng xây dựng và phát triển các hoạt động, phong trào của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên – Đại học Bách Khoa.

2. Đối tượng tham gia:

  • Sinh viên từ năm 1 đến năm 3 (ưu tiên năm 1,2) của Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng.
  • Có niềm đam mê, yêu thích với công việc, hoạt động Đoàn Thanh niên.
  • Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của tổ chức.
  • Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hợp lý ở cường độ cao.
  • Có tinh thần đoàn kết, khả năng tiếp thu, nắm bắt công việc tốt.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ các ứng viên được chọn:

Quyền lợi:

   • Được tham gia tổ chức các sự kiện, chương trình của BCH Đoàn Thanh niên.
   • Có cơ hội trở thành UV BCH Đoàn Thanh niên trường Đại học Bách khoa.
   • Được trang bị, trau dồi kinh nghiệm về tổ chức chương trình cũng như các kỹ năng về quản lý và lãnh đạo.
   • Có cơ hội được giao lưu và mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài trường (trong nước và quốc tế)

Nghĩa vụ:

  • Đảm bảo đạt kết quả học tập tốt.
  • Chịu sự phân công, lãnh đạo của tổ chức.
  • Tích cực, chủ động cống hiến, tham gia nhiệt tình các hoạt động do Đoàn Thanh niên phát động.
  • Giữ đúng tác phong người Đoàn viên mẫu mực, cán bộ Đoàn – Hội gương mẫu không làm ảnh hưởng đến uy tín của và hình ảnh của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Bách khoa.

4. Hồ sơ dự tuyển:

Qua hình thức đăng kí online theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf02yDQisetX07TctGpUhGwiuYrgKOgkLfsAd5YGFRS5Wc1Ag/viewform

Thời gian đăng kí đến hết ngày 25/12/2017.

Thời gian phỏng vấn sẽ được thông báo vào ngày 28,29/12/2017 qua mail.

Leave a Reply