Công văn triển khai xét chọn giải thưởng Sao Tháng Giêng và sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và Thành phố

by / Tuesday, 28 November 2017 / Published in Thông báo

Hạn cuối nộp các văn bản về Văn phòng Đoàn trường ĐHBK (A140) là 11h00 ngày 01/12.

Mỗi LCĐ gửi ít nhất 4 hồ sơ

Leave a Reply