Học bổng Đồng hành kỳ 33 (kỳ 1 năm học 2017 – 2018)

by / Thursday, 05 October 2017 / Published in Hỗ trợ sinh viên, Học bổng, Thông báo
Nội dung triển khai học bổng Đồng hành của kỳ 33 (kỳ 1 năm học 2017 – 2018) trong file tải xuống.
 
* Về giá trị và số lượng học bổng:
- Giá trị học bổng: từ 3 triệu đến 4 triệu đồng (theo đánh giá của Hội đồng xét hồ sơ tại Pháp)
- Số lượng: tùy thuộc vào chất lượng và số lượng hồ sơ từ các Trường và nguồn tài chính của Quỹ, Ban điều hành Quỹ sẽ có sự phân bổ số lượng phù hợp.
 
* Về cách thức tiếp nhận hồ sơ:
Sinh viên nộp hồ sơ online tại website www.donghanh.net => Mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”
 
* Về thời gian:
- Bước 1: 6/10 đến 5/11/2017: Thông báo và triển khai cho sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ online
- Bước 2: 6 – 10/11: đóng link đăng ký, tổng hợp hồ sơ và gửi về các trường
- Bước 3: 10 – 23/11: các trường phỏng vấn và xét chọn hồ sơ. Về số lượng hồ sơ dự kiến được xét chọn cấp Trường, Ban điều hành Quỹ sẽ có thông báo trong email khi gửi cùng các hồ sơ được tổng hợp tại Bước 2
- Bước 4 (tháng 12/2017): Đồng hành tại Pháp sẽ tổ chức Hội đồng chấm, lựa chọn và xét cấp học bổng các hồ sơ được chọn từ cấp Trường. Thông báo kết quả đến các Trường
Dự kiến tổ chức Lễ trao học bổng vào tháng 12/2017.

Leave a Reply