Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên “Giải thưởng Wilmar CLV Awards 2017”

by / Monday, 02 October 2017 / Published in Học tập, Thông báo, Tiếng Anh

1. Thời gian tổ chức:
Vòng thi online: từ ngày 18/9/2017 đến ngày 01/10/2017 (link thi online: http://starawards.vn/)

**Riêng cụm Huế, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh sẽ thi đến hết 17h00 ngày 06/10/2017 (thứ sáu)

Vòng thi offline: dự kiến ngày 4/11/2017

Vòng chung kết toàn quốc: dự kiến ngày 10,11/11/2017

2. Đối tượng: Tất cả sinh viên hệ chính quy đang theo học tại các cụm trường
Đại học, Cao đẳng trong khuôn khổ của chương trình.

3. Quy mô:
+ Cụm 1: do trường Đại học Cần Thơ làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm
mời các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực tham gia.
+ Cụm 2: do Đại học quốc gia TP.HCM làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm
mời các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực tham gia.
+ Cụm 3: do Đại học Đà Nẵng làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời
Trường Đại học Tây Nguyên và các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực tham gia.
+ Cụm 4: do Đại học Huế làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời các
trường ĐH, CĐ khác trong khu vực tham gia
+ Cụm 5: do Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm
mời các trường ĐH, CĐ thành viên và Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tham
gia.
+ Cụm 6: do Đại học Thái Nguyên làm trưởng cụm và chịu trách nhiệm mời
các trường ĐH, CĐ khác trong khu vực và trường Đại học Tây Bắc tham gia.

**Thông tin chi tiết:
Kế hoạch: Tại đây

Thể lệ: Tại đây

Leave a Reply