Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ XIX năm 2017

by / Thursday, 01 June 2017 / Published in Học tập, Nghiên cứu khoa học, Thông báo

Thông tin chi tiết: Kế hoạch, Thể lệ

Hạn cuối nhận hồ sơ tại VP Đoàn trường ĐHBK( A134) là ngày 20/8/2017.

Tagged under:

Leave a Reply