Hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2017

Thời gian: 7h00 ngày 13/5/2017

Địa điểm: Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

Tagged under:

Leave a Reply