Thông báo triệu tập lớp học cảm tình đoàn năm học 2016 – 2017

by / Monday, 13 March 2017 / Published in Thông báo

Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 3 năm 2017 (Thứ bảy)

Địa điểm: Phòng F406 – Trường Đại học Bách Khoa

Tagged under:

Leave a Reply