Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa 2016-2017″

by / Tuesday, 07 March 2017 / Published in Thông báo

Lưu ý: Sinh viên năm cuối không tham gia đợt sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2016-2017 sẽ bị trừ 15 điểm đánh giá rèn luyện kết quả cuối học kỳ

Leave a Reply