Thông báo chương trình Học bổng Đồng Hành học kì 2, năm học 2016 – 2017

by / Tuesday, 14 March 2017 / Published in Hỗ trợ sinh viên, Học bổng
  1. Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại Đà Nẵng gồm các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

  1. Điều kiện đối với sinh viên:

– Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn,

– Đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên.

  1. Giá trị học bổng:

Trong học kỳ II năm học 2016-2017, giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 3.500.000 đồng.

Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

  1. Sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.
  2. Hồ sơ và thủ tục:

Hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web www.donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 13/04/2017.

– Bảng điểm của các kỳ học đã qua ở bậc Đại học, các chứng nhận khác (nếu có): hộ nghèo, thi học sinh giỏi, phong trào Đoàn v.v… sinh viên đem theo khi phỏng vấn để thầy/cô đối chiếu.

– Sinh viên vui lòng tham khảo video hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trên trang web www.donghanh.net.

Leave a Reply