Học bổng Hessen năm học 2016-2017

by / Tuesday, 21 February 2017 / Published in Học bổng, Thông báo
Logo-Hessen

Đại học Đà Nẵng thông báo xét trao học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (HMWK) và tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) năm học 2016 – 2017:

 1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:
  • Sinh viên chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.
  •  Kết quả học tập học kì I năm học 2016 – 2017 đạt từ 7.5 trở lên hoặc tương đương đối với hệ tín chỉ.
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.
  • Hiện chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.
  • Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia hôạt động xã hội, tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.
 2. Giá trị học bổng: 12 tháng x 18 Euro/1 tháng = 216 Euro/ 1 suất (Quy đổi ra tiền Việt Nam).
 3. Số suất học bổng (Đại học Bách khoa): 3 suất.

Hồ sơ gửi về ĐHĐN qua Ban công tác HSSV, phòng 10.007, khu B, 41 Lê Duẩn. Hạn cuối: ngày 22/02/2017.

Giấy chứng nhận kết quả học tập: Tải tại đây

Hướng dẫn làm hồ sơ cấp học bổng: Tải tại đây

Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng: Tải tại đây

Tagged under: ,

Leave a Reply