Biểu dương tinh thần “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của sinh viên

by / Tuesday, 06 December 2016 / Published in Thông báo

Khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2016, 2 sinh viên Hà ThànhNguyễn Như Trí đang theo học lớp 12X3A, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đang thực tập tại Công ty Đạt Phương có nhặt được một túi xách da màu đen bên trong có 1 điện thoại iPhone 6 Gold và tiền mặt bao gồm : 104 USD, 25 AUD, 25 Euro và 5,8 triệu đồng.

Ngay lập tức 2 sinh viên đã liên hệ với người bị mất là Nguyễn Thị Phượng đồng thời đến C.A phường Cẩm An trình báo.

Đến sáng ngày 30 tháng 11 năm 2016 chị Nguyễn Thị Phượng đã đến C.A phường Cẩm Nam để nhận lại tài sản của mình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với việc làm của 2 sinh viên.

Việc làm của 2 sinh viên Hà Thành và Nguyễn Như Trí là những hành động mang tính nhân văn cao đẹp, thể hiện rõ tinh thần trung thực của sinh viên Đại học Bách khoa. Nay Đoàn trường thông báo tới các sinh viên để biểu dương tinh thần của 2 sinh viên cũng như nêu lên tấm gương sáng để mọi người noi theo.

 

Leave a Reply