Thông báo về Giải thưởng Sao Tháng giêng và Sinh viên 5 tốt các cấp

by / Sunday, 06 November 2016 / Published in Thông báo

Đoàn trường thông báo cho các bạn sinh viên và tập thể sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm Hồ sơ cho hai giải thưởng “Sinh viên 5 tốt và Tập thể sinh viên 5 tốt” và “Sao tháng giêng”.

Hồ sơ đăng ký xét chọn 2 giải thưởng này gửi về VP Đoàn trường trước ngày 10/12/2016 (đối với giải thưởng SV và tập thể 5 tốt các cấp); trước ngày 17/11/2016 (đối với giải thưởng Sao Tháng Giêng).

 • Mẫu báo cáo thành tích giải thưởng “SV 5 tốt cấp ĐHĐN”: Tải tại đây
 • Mẫu báo cáo thành tích giải thưởng “SV 5 tốt và tập thể SV 5 tốt cấp Thành phố và cấp TW”: Tải tại đâyGhi chú: Mẫu báo cáo thành tích này có thể dùng cho các giải thưởng sau (xem các sheet khác nhau của file .xls để lấy mẫu báo cáo cho các giải thưởng khác nhau):
  • SV 5 tốt cấp TP
  • SV 5 tốt cấp TW
  • Tập thể SV 5 tốt cấp TP
  • Tập thể SV 5 tốt cấp TW 
 • Mẫu báo cáo thành tích giải thưởng “Sao tháng giêng”: Tải tại đây

Chi tiết (điều kiện, hồ sơ,…) về giải thưởng “SV 5 tốt cấp ĐHĐN”:


Chi tiết (điều kiện, hồ sơ,…) về giải thưởng “SV 5 tốt cấp Thành phố”:


Chi tiết (điều kiện, hồ sơ,…) về giải thưởng “SV 5 tốt cấp TW”:


Chi tiết (điều kiện, hồ sơ,…) về giải thưởng “Sao Tháng Giêng”:

Leave a Reply