Danh sách sinh viên nhận học bổng Lenovo 2016

by / Thursday, 09 June 2016 / Published in Học bổng, Thông báo

Đoàn Trường ĐHBK thông báo Danh sách 10 sinh viên đạt học bổng Lenovo 2016. (Danh sách tại đây)

Thời gian và địa điểm nhận học bổng: 8h00 thứ 6 ngày 10/6/2016 tại Hội trường F, Trường Đại học Bách khoa

Trang phục học đường

Lưu ý: Quỹ học bổng trao trực tiếp cho sinh viên, sinh viên không được nhận thay hoặc vắng mặt.

BBT

Leave a Reply