Culture day

by / Friday, 09 October 2015 / Published in Nổi bật, Tiếng Anh

Nằm trong khuôn khổ đề án Ngoại ngữ quốc gia năm 2020, bên cạnh Mô hình tiếng Anh vì cộng đồng, với mục tiêu nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên; Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục phối hợp với Đoàn trường Đại học Bách khoa thông báo về Chương trình Cultural Day, nội dung cụ thể xem ở dưới hoặc tải tại đây:

 1. Đối tượng: Sinh viên không chuyên ngữ
 2. Thời gian, địa điểm: 17h00 – 20h00 ngày 08/11/2015 tại sảnh Thư viện trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc
 3. Các phần thi:
  • Group dancing
  • Quiz
  • Cultural fashion show
  • Name it
  • Music performance
  • Memory game
  • Cổ vũ

Một số lưu ý:

 • Các phần thi sẽ được tư vấn bởi giảng viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành – trường Đại học Ngoại ngữ sau khi đã thành lập đội.
 • Các tiết mục sẽ được khoa Tiếng Anh chuyên ngành tài trợ.
 • Mỗi đội thi bao gồm 15 sinh viên. Trường Bách khoa sẽ có 1-2 đội thi tham gia tùy thuộc vào tình hình đăng ký của các bạn sinh viên.
 • Link đăng ký tham gia: http://goo.gl/forms/5mWlgt9Col
 • Hạn đăng ký: Thứ 5 ngày 15/10/2015

Leave a Reply